Jubileumsantologi — Konstfrämjandet 70 år

Konstfrämjandets jubileumsantologi finns nu till försäljning på vårt kansli på Swedenborgsgatan 1. Fyra skribenter har bjudits in att djupdyka i teman ur Konstfrämjandets historia.

Konstfrämjandets jubileumsantologi Konstfrämjandet 70 år finns nu till försäljning på vårt kansli på Swedenborgsgatan 1. Pris 170 kr.

Boken går också att beställa genom info @ konstframjandet. se och köpas genom Konst-ig.

Fyra skribenter har bjudits in att djupdyka i teman ur Konstfrämjandets historia:

Martin Gustavsson är sociolog och ekonom. Martin har återkommande ägnat sig åt konst och kulturpolitik. Han följer Konstfrämjandets ekonomiska kurvor, och tittar på samspelet mellan stat och marknad i en vidare samhällskontext.

Annika Gunnarsson är intendent för grafik och samling på Moderna Museet. Annika skriver om Konstfrämjandets grafikutgivning och position i det svenska konstlivet.

Karin Faxén Sporrong är en mångårig konst och kulturskribent. Karin skriver bland annat om konstombudets roll och arbete i Konstfrämjandet. Hur ombuden kommit att bli en betydelsefull men sällan upplyft grupp, hur de verkat som en länk mellan konsten/utställningen och privatpersoner och arbetsplatser.

Maria Carlgren är konstvetare med ett särskilt intresse för konstpedagogik. Maria gör nedslag i några av de konstbildningsinsatser som Konstfrämjandet gjort genom åren. Från de tidiga försöken att – med internationella influenser – skapa en tillgänglig pedagogik för färglära, till dagens skolverksamheter som syftar till att ge unga människor ingång i samhället genom konsten.

Antologin är rikligt illustrerad och är formgiven av Josefin Jansson. Redaktör Niklas Östholm.

Visa alla