Invigning: Magnus Thierfelder — Fountain

Magnus Thierfelder- Fountain

I gatan utanför Konstfrämjandets kontor finns en mycket liten läcka, knappt märkbar, men ändå retsam. Magnus Thierfelders fontän på Swedenborgsgatan markerar Konstfrämjandets 70-årsjubileum.

Invigning måndagen den 22 maj kl 11

  • Invigning av Magnus Thierfelders Fountain

  • Vernissage för Tobias Sjöbergs Snötäcke

  • Ljud i porten: Allborgarrätten – Jan Rydén

  • Konstfrämjandets Kansli, Swedenborgsgatan 1, Stockholm.

Magnus Thierfelder – Fountain

När tingen blir bild och berövas sin funktion framträder bilden av funktionen mycket tydligare. Det här är något man kan slås av i mötet med Magnus Thierfelders arbeten. Ofta är det just med den specifika platsen – och vår upplevelse av den – som verken för en både bokstavlig och bildlig dialog. Något ovälkommet i ett sammanhang blir välkommet i ett annat. En spricka i marken, en vattenledning som sprungit läck. I gatan utanför Konstfrämjandets kontor finns en mycket liten läcka, knappt märkbar, men ändå retsam. Titeln är Fountain och det förskjuter innebörden och funktionen blir förväntad. Den kanske minsta fontän vi någonsin har upplevt väcker en omtanke i oss. Men också tanken på att det är en stolt liten rackare, en subtil subversiv kraft: Det är en fontän. Thierfelders motiv finns precis intill oss i vår vardag, så nära att vi vanligtvis inte lägger märke till dem. De förskjuts i skala till sinnrika skulpturer och installationer. Det finns en spricka i allting, det är så Magnus Thierfelders konst kommer in.

Visa alla