Inflyttningsfest för Bomassan!

Bildcollage: Astrid Linnér.

Bomassan är en invånardriven bomässa. Med konsten som verktyg undersöks möjligheten att förtäta och länka samman söderort med ett ökat antal invånare, bygga gemenskaper och bevarar de unika boende- kvaliteter som kännetecknar luftig, grön förstads- karaktär

Lördag den 18 november klockan 12 slås dörrarna upp för Bomassan – en invånardriven bomässa i Stockholms söderort. Bomassan är en undersökning av hur staden kan förtätas och konsten att bygga gemenskaper. Bakom Bomassan står Konsthall C och Hökarängens stadsdelsråd (paraplyorganisation för föreningar som driver verksamhet i Hökarängen) som vill att du ska vara med och påverka hur vi ska leva och bo i framtiden.

Kom på vår inflyttningsfest och hör om allt spännande som ryms under Bomassans tak och ta reda på hur just du kan påverka framtidens stad. Bomassan bjuder på tårta!

Aktiviteter:

 • Kl. 12 Dörrar öppnas på Pepparvägen 1
  Kl. 12:10 Alternativ intro: stadsvandring med Sofia Hultin, utgår från Konsthall C (Cigarrvägen 14).
  Kl. 13 invigningstal om Bomassan och dess samarbetspartners.
  Kl. 13:45 Tor Lindstrand introducerar en utställning om Örbyleden av studenter från KTH arkitektur.
  Kl. 14-17 Stenografi: Individuella stadsvandringar med Zoë Poluch.
  Kl. 14:30 Stadsvandring av Maria Öhman.
  Kl. 15:30 -17 Hökarängsgillet med Nina Svensson och Bernd Krauß.
  Kl. 18 Grannskapsmiddag

 • Dessutom kommer redaktionen från den nystartade lokaltidningen ”Blickpunkt Hökis” finnas på plats.

Läs mer här:

Facebook: https://www.facebook.com/bomassan/

Bomassan: http://www.bomassan.org/

Instagram: @bo_massan

Anmäl dig för Bomassans nyhetsbrev.


Bomassan är en invånardriven bomässa. Med konsten som verktyg undersöks möjligheten att förtäta och länka samman söderort med ett ökat antal invånare, bygga gemenskaper och bevarar de unika boendekvaliteter som kännetecknar luftig, grön förstadskaraktär. Bomassan drivs av Hökarängens Stadsdelsråd (paraplyorganisation för föreningar som driver verksamhet i Hökarängen) och Konsthall C med syftet att skapa plattformar och verktyg för invånarna att mötas och utveckla idéer baserat på deras samlade erfarenhet. Människors engagemang blir en kunskapsbank som visar vägen för hur framtidens hållbara stadsutveckling kan förverkligas.


Bomassan ska tillsammans med civilsamhället i Hökarängen visa hur vi kan bygga ihop söderort, fördubbla invånarantalet och samtidigt bevara de unika boendekvaliteter som kännetecknar Stockholms södra delar. Men också bygga bort de brister som redan finns idag. Civilsamhället är Bomassans protagonist, Hökarängen dess scenografi och föreningsarbetet dess handling. Bomassan ska stärka och bygga ut föreningsarbetet i Hökarängen för att visa hur nödvändigt det är med närdemokratiska stadsutvecklingsinitiativ. Bomassan har formen av en självorganiserad bomässa och strävar efter att påverka den kommunalt drivna stadsutvecklingen i kraft av opinionsbildande och dialoginriktade initiativ. Bomassan drivs framåt genom en rad delmål där konstnärliga metoder ligger till grunden för att visa de boendes visioner och tankar. Bomassan ska ta fram verktyg och arbetsmodeller som också kan användas i liknande satsningar i andra delar av landet.

Under Bomassans tak ryms ett flertal aktiviteter och projekt:
GÄSTBOSTADEN (residensplats i Hökarängen).
GRANNSKAPSKONTORET (en självorganiserad medborgarkontor i Hökarängen som drivs av personer under 25 år).
STADSVANDRINGAR (konstnärliga produktioner).
SÖDERORTSSPELET (ett nyproducerat konstverk/bygdespel).
CENTRUMTORGET (en intensivare fas av Bomassan under 2018 tillsammans med arkitekturkontoret Spridd).
ÖRBYLEDEN (ett scenografiskt experiment också tillsammans med Spridd).

Bomassan samarbetar med:
Konstfrämjandet, Arkitektkontoret SPRIDD, Farsta Stadsdelsförvaltning, Trädgårdsstadförening, HF Vävstolen, Konstfack, KTH arkitektur och ateljéföreningen Kvällen, m.fl.

Tack till:
Bomassan genomförs med generöst stöd av Svenska PostkodStiftelsen, Kulturbryggan och MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor).

Visa alla