Hur skapar vi motståndskraft? — Nätverksträff #2 med AOOO

Nätverket AOOO samlar självorganiserade och småskaliga aktörer som arbetar med samtidskonst runt om i Norden. Genom att träffas, utbyta erfarenheter och kunskap vill nätverket finna nya strategier, skapa motståndskraft och arbeta proaktivt gentemot de abstrakta och konkreta hot våra verksamheter står inför.

Under nätverkets första träff den 3 maj 2018 utforskade vi tillsammans med inbjudna föreläsare samtida hot och utmaningar i en nordisk och europeisk kontext, samt hur offentlig kulturpolitik påverkar konstens utrymme och uttryck. Den 15 september är det dags för nätverkets andra träff och temat är – Hur skapar vi motståndskraft?

Under dagen hålls tre föreläsningar som är öppna för alla.

Schema:

För nätverksdeltagare:

10.00 Välkomsttal och utvärdering av föregående möte

10.30-11.30 Diskussion

Öppet för alla:

11.30-12.10 Öppen föreläsning: Tuuli Lähdesmäki,

Jyväskylä University (FI)

12.10 – 13.00 Lunch

13.00-13.40 Öppen föreläsning: Iliana Fokianaki, Future Climates (GR)

13.50-14.40 Öppen föreläsning: Nightschoolers, Helsinki (FI)

14.40-15.00 – Kaffe

15.00-17.00 Workshop

17.00-18.00 Diskussion

18.00 Middag

Visa alla