Humanitet i Almedalen — Konstens Kommunikationsbyrå

Detalj, Humanitet, 2022. Bild av Astrid Braide Eriksson.

Våren 2022 initierade Konstens Kommunikationsbyrå arbetet med en nytolkning av Humanitet – en grafikmapp från 1933 som varnade om det växande nazistiska hotet. I den nya Humanitet skriver Mattias Irving om den nya höger som sveper över världen och riskerar kasta omkull demokratins principer.

1933 publicerades grafikmappen Humanitet med konst av bl.a. Sven X-et Erixson och Albin Amelin. Humanitet var en direkt reaktion mot Hitlers maktövertagande – ett upprop mot fascism, krig och diktatur och en manifestation för demokrati – som året därpå följdes upp av tidskriften Mänsklighet. Tidskriften gavs endast ut i två upplagor innan distributionen stoppades.

Våren 2022 initierade Folkrörelsernas Konstfrämjande och Konstens Kommunikationsbyrå produktionen av en ny Humanitet. Med text av Mattias Irving, journalist och specialist på extremhögern, omslag av konstnären Astrid Braide Eriksson och curerad av Joel Albinsson är denna utgåva en ansats att bemöta den nya högern. Det är ett försök som görs med medvetenhet om att inte bara fascismen, utan också samhället och våra bildvärldar, ändrat och ständigt ändrar skepnad.

Köp Humanitet
Under 4–6 juli finns Konstfrämjandet på plats i Almedalen med exemplar av Humanitet 2022 till försäljning. Det går även att beställa ett ex genom att mejla oss.

Du kan också ta del av Humanitet som pdf här.

Kontakt
Per Hasselberg, verksamhetsledare Folkrörelsernas Konstfrämjande
per.hasselberg@konstframjandet.se

Läs mer om Konstens Kommunikationsbyrå här.

Visa alla