Höstlov i Uppland – SyskonSKAP sprider ordet! — Vad gör ord med oss?

Foto: Konstfrämjandet Uppland

Hur känns orden, hur låter de, hur ser de ut? Arbeta med plexiglas, klipp, måla och skapa konst till ordens ära. Från tio år.
SyskonSKAP är ett konstpedagogiskt projekt inom Konstfrämjandet Uppland. Häng med oss på höstlovet! Gratis!

Kulturparken, Gottsunda centrum
Måndag – onsdag, 1 – 3 november kl 13 – 17

Om SyskonSKAP
Syftet är att inspirera barn och unga att ta kontrollen över sin personliga utveckling och roll i samhället. SyskonSKAP vill bidra till en ökad känsla av egenmakt och självförtroende hos unga genom estetiska processer och pedagogiska samtal. En annan viktig del är att öka intresset för konst hos unga i Gottsunda och Stenhagen, och minska avståndet mellan professionella konstutövare och den nya generationen kreatörer som finns i stadsdelarna. SyskonSKAP verkar för att fler unga från Gottsunda och Stenhagen får upp ögonen för kultur som yrkesområde, och att fler unga tar plats i konstvärlden.

SyskonSKAP drivs av Konstfrämjandet Uppland och finansieras av Uppsala kommun. Verksamhetens stöds av Rädda barnen.

Visa alla