Höstlov i Skåne: Nattvatten — en konstnärlig undersökning av stadens vatten — i samarbete med konstnären Ingela Ihrman

Bild: Teckning av Ingela Ihrman

Översvämning, uttorkning, avlopp, rör, hålrum, avrinning, strömmar och flöden. Vatten är mer laddat än man kan tro. Under höstlovet tittar en grupp ungdomar tillsammans med konstnären Ingela Ihrman närmare på hur vår samtid speglar sig i vatten i form av nya livsformer, andra som försvunnit, osynliga föroreningar och oväntade poetiska möten.

Nattvatten är ett konstnärligt projekt för ungdomar i gymnasieåldern som under höstlovsveckan äger rum i Malmö. Under fyra träffar bjuds en mindre grupp ungdomar in att göra konstnärliga utforskningar av Malmös olika vattenutrymmen, tillsammans med konstnären Ingela Ihrman.

Projektet initierades under våren 2021 av Konstfrämjandet Skåne tillsammans med Ingela Ihrman som en del av Bästa Biennalen – en konstfestival för barn och unga i Skåne. Närmare 80 arrangörer skapar under biennalen konstaktiviteter för, med och av barn och unga.

Nattvatten tar formen av en gemensamt utforskande exkursionsverksamhet, där gymnasieungdomar bjuds in att besöka och på olika sätt uppleva och uttrycka sig kring frågeställningar som rör vatten. Konstnären Ingela Ihrman arbetar med ett pågående konstnärligt arbete kring översvämning, uttorkning, avlopp, rör, hålrum, avrinning, strömmar, flöden och hur dessa företeelser tar sig uttryck och upplevs i såväl samhällets som individens kropp. Nattvatten kan ses som en del av Ihrmans arbete kring dessa frågor och fokuserar på att involvera perspektiv från barn och unga.

Under exkursionerna får de deltagande bland annat, tillsammans med konstnären och en konstpedagog, göra besök på olika platser i och kring Malmö där vattnet spelar en viktig roll, skapa kostymer och rekvisita av en mängd olika material som de sedan tar med sig ut i vattnet på Ribersborgsstranden. Slutligen presenteras dokumentationer och skapat material i en utställning i Konstfrämjandet Skånes galleri, söndagen 7 november.

Undersökta vatten:
Vombsjön, Ribersborgsstranden, Källby reningsverk och Segeå. Kostym- och rekvisitaworkshop.

1-7 november 2021

Läs mer!

Anmälan är öppen! Kontakt: skane@konstframjandet.se

Visa alla