Here, There & Everywhere –konferens om konstpedagogik i det utvidgade fältet

I dag rör sig konstpedagogiken allt mer ut från utställningsrummet. Det kan vara genom offentliga konstprojekt, i mötet med ett verk online eller i en aktivistisk handling. Under två halvdagar lyfter vi forskning i gränslandet mellan konst, design och arkitektur samt deltagarbaserade projekt som skapar nya situationer och metoder.

I digitalt format varvas korta föreläsningar med möjligheten till diskussion och samtal i grupper. Tillsammans laborerar vi med aktuella frågor, delar erfarenheter och spanar mot framtiden. Konferensen vänder sig till dig som arbetar med pedagogik, förmedling eller programverksamhet på kulturinstitutioner, som frilansande pedagog/konstnär eller inom stadsplanering. Konferensen kommer att hållas på svenska och engelska. Varmt välkommen!

Datum: 10–11 maj 2021
Tid: 10 maj kl 12:30 – 11 maj kl 13:00
Plats: Digitalt
Anmälan: Anmäl dig senast 4 maj via digitalt formulär som du hittar här.

Arrangörer: Sörmlands museum/Konstfestivalen Kurioso, Förvaltningen för Kulturutveckling i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad i samarbete med Folkrörelsernas Konstfrämjande, Konstkonsulenterna i Sverige och KAKA (Konstpedagogiska Akademin).

FÖRELÄSARE
Dr. Helen Burns, forskar för närvarande vid the University of Nottingham kring konstens status och närvaro i den engelska grundskolan. Tidigare, som Senior Research Fellow på Newcastle University, fokuserade Dr Helen Burns på att utveckla ‘Art and SOLE’ en konstbaserad pedagogik som inkluderar färdigheter i tänkande och självorganiserat lärande för att stödja föreställningsförmåga och röst. Dr Helen Burns intresserar sig för föreställningsförmåga som en fundamental aspekt av kognition och metakognition och hur den kan utvecklas genom konstupplevelser; Imagination, through Art, for Agency. Hon menar att konsten har ett speciellt värde genom vilken föreställningsförmåga kan hjälpa oss att utveckla kapaciteter för en demokratisk agens. Burns har en bakgrund inom konst- och kulturpedagogik efter sin examen vid Fine Art at Glasgow School of Art.

Assemble Studio arbetar tvärvetenskapligt med arkitektur, design och konst. Kollektivet är baserade i London och tilldelades Turnerpriset 2015. De har hela tiden människan i fokus, med drivkraften att ifrågasätta miljön runt omkring oss och undersöka hur design kan påverka samhällets utveckling. Projektet ”The Voice of Children” utforskar barns fria lek runt om i världens storstäder.

Art Lab Gnesta är en plats för experimentella kopplingar mellan konst och samhälle. Projektet Squid Squad engagerar lokalt ungdomar i åldern 13-25 år som vill lära sig mer om allt från konst och komposter till opinionsbildning och civilkurage. Arbetet baseras på deltagarnas intressen och kan till exempel bli konstprojekt, gemensamma manifestationer eller kommunala medborgarförslag.


SÅ GÖR VI
Korta presentationer om vad som händer från norr till söder – från såväl landsbygd som stad – inom fälten konst- och arkitekturpedagogik.

Medverkande (fylls på kontinuerligt):

Alma Löv Museum of Unexp. Art är ett samtidskonstmuseum på Värmländska landsbygden i Östra Ämtervik – en plats för både eftertanke, nya perspektiv och provokation. Att visa och tillgängliggöra samtidskonst på landsbygden är en av de drivkrafter som håller Alma Löv museet vid liv sedan starten 1998. I det konstpedagogiska arbetet ligger fokus på mötet mellan konst, vetenskap och filosofi.

Arkitekturkollo – Pernilla Wåhlin Norén, stadsarkitekt Borlänge kommun, arbetar med att ta fram ett nytt arkitekturprogram för Borlänge. En del av arbetet med barnets perspektiv på gestaltad livsmiljö har gjorts genom Arkitekturkollo, där barn från olika stadsdelar deltog.

Ida Liffner, illustratör, designverkstaden Studio Goja. Gojas verkstäder bottnar i barnkonventionen, där de jobbar med design och illustration för att belysa och lyfta barns förmåga till självuttryck. Goja är främst verksamma i Västra Götaland och Blekinge.

Jenny Berntsson är konstnär och arbetar deltagarbaserat. Jenny Berntssons praktik har fokus på processen med de medskapande. Det som blir kvar är en konsekvens av ett konstnärligt arbete snarare än målet med arbetet.

Lek för demokrati är ett nystartat projekt som utgår ifrån planerna för ett nytt stadshus i Ängelholm, med syftet att utveckla en ny tvärdisciplinär arbetsmetod där det offentliga rummet gestaltas utifrån konstnärliga processer och barns lek. Erfarenheterna från de deltagande barnens skapande och reflekterande tas till vara i ett förslag till hur barnkonventionen kan omsättas i handling och bli en naturlig del av stadsutvecklingen.

Maria Safronova Wahlström, konstnär och curator. Tillsammans med Lars Dyrendom har hon arbetat med förskolebarn i Göteborg och tagit fram en bok med verktyg som fantasi och liveillustration i en kollektiv process ihop med barnen.

Nathan Clydesdale, designer, presenterar Konstellation som vill utvidga människors tankar om vad som är möjligt i relation till konst och design genom att facilitera utbyte mellan unga människor och kreatörer även i pandemitider, på distans.

Svenskt barnbildarkiv finns i Eskilstuna och ser till att även barnens perspektiv inkluderas i vår gemensamma historia. Vi befinner oss mitt i en pandemi som påverkar oss människor, stora som små. För att dokumentera denna historiska tid påbörjade Svenskt barnbildarkiv sitt arbete våren 2020 med att samla in bilder med barns tankar och berättelser om Coronaviruset.

ZOOM – ett konstpedagogiskt projekt i Norrbotten genomförs för andra året i rad och fokuset 2021 är att lyfta varje plats berättelse. Projektet pågår i Lainio, Gällivare, Överkalix, Kalix och Arvidsjaur med konstnärer och konstpedagoger på varje ort. Målet med ZOOM är att kraftsamla i ett demokrati- och jämställdhetsprojekt för framtidens Norrbotten. Projektet ägs av Havremagasinet Länskonsthall i Boden.

Visa alla