Hela länets konstliv engageras när Y-salong byter namn till Triennalen — Björn Norberg utsedd till curator

Björn Norberg. Foto: Konstfrämjandet Västernorrland

Triennalen är det nya namnet på det som tidigare varit känt som Y-salong, en återkommande konsthändelse på Västernorrlands museum. Den stora nyheten att själva utställningen expanderar till att äga rum på platser runt om i hela länet. Björn Norberg har utsetts till curator.

Triennalen är det nya namnet på det som tidigare varit känt som Y-salong, en vart tredje år återkommande konsthändelse på Västernorrlands museum. Den stora nyheten att själva utställningen expanderar till att äga rum på platser runt om i hela länet. Björn Norberg har utsetts till curator för den första upplagan och inom kort kommer arbetet med att kontakta konstnärer att inledas.

Y-salongen, som lockat konstälskare i över fyrtio år, har varit ett av de större konstevenemangen i Västernorrland. I samarbete med Konstfrämjandet tas nu nästa steg och fler rum kommer att aktiveras och involveras i den nya Triennalen med bland annat Sundsvalls museum, Härnösands konsthall, Kramfors konsthall, Apotekshuset i Sollefteå, Örnsköldsviks museum samt som tidigare Västernorrlands museum.

–Det är många som har älskat Y-salong och nu kommer ännu fler kunna ta del av samtidskonsten i den här delen av Sverige. Triennalen öppnar upp för ett engagemang från många olika krafter och viktiga institutioner med konsten i fokus. Jag ser framför mig att det kommer att ge många ringar på vattnet, säger Helena Byström verksamhetsutvecklare Konstfrämjandet norra Sverige.

Björn Norberg, curator för projektet, har en lång utställningserfarenhet och har bland annat curerat och producerat utställningar på Moderna Museet, Bonniers konsthall, Bildmuseet i Umeå och Gävle konstcentrum och institutioner utomlands som Museet For Samtidskunst i Roskilde. Han är också grundare och konstnärlig ledare för konstparken Ulvhälls hällar i Strängnäs.

–Genom att Triennalen kommer att äga rum på flera olika orter i Västernorrland ser jag att det finns stora möjligheter att skapa något som knyter an till varje plats och de frågor som är aktuella där. Det kan handla om historia men också de framtidsfrågor som är viktiga för de enskilda platserna eller för regionen i stort. Jag är glad att jag får möjligheten att leda projektet och skapa det tillsammans med andra fantastiska aktörer i Västernorrland, säger Björn Norberg.

Just nu sätts organisationen och arbetsprocessen för Triennalen samt för hur olika samarbeten med samarbetspartners och konstnärer ska se ut. Projektet kommer att inledas med ett researcharbete i form av bland annat ateljébesök. Utlysning kommer att aviseras inom kort. Triennalen beräknas öppna i maj 2022 där datumen för de olika platserna kan komma att variera något.

I samband med arbetet med Triennalen startar Folkrörelsernas Konstfrämjande ett nytt distrikt för Västernorrland, Konstfrämjandet Västernorrland. Triennalen är ett samarbete mellan Västernorrlands Museum, Region Västernorrland och Konstfrämjandet.

Visa alla