Hägerstensåsens Medborgarhus ny adress för Konstfrämjandet Stockholm

Muralmålning med kända författare utförd av Anna Klein ca 1980 på Hägerstens Medborgarhus

I samband med att Sebastian Dahlqvist, verksamhetsledare för Konstfrämjandet Stockholm tillsammans med Ulrika Flink, rekryterades som konstnärlig ledare för Medborgarhuset Hägerstensåsen passade de på att flytta dit. Deras nya miljö är en av Stockholms största mötesplatser sedan 1957.

Konstfrämjandet (KF): Vilket vackert hus här i södra förorten på röda linjen! Vad händer här?

Sebastian Dahlqvist: Hägerstensåsens Medborgarhus är en av Stockholms största mötesplatser som fortfarande ägs av medborgarna. Som sådant kan huset beskrivas som ett undantag. Grannar i området började organisera sig 1947 och krävde ett Medborgarhus som en del av den nya detaljplanen för området. Tio år senare stod huset klart, ritat av arkitekten Bengt Gate med olika konstnärliga gestaltningar av konstnärer som Arne Jones och Randi Fischer.

Under sommaren flyttade Konstfrämjandet Stockholm sitt kontor till ett gammalt studiecirkelsrum på medborgarhuset och den första september tillträdde jag som verksamhetschef. Samma dag inledde jag även en kurs tillsammans med lärare och studenter på Konstfack inom masterprogrammet i Inredningsarkitektur och möbeldesign. Under fem månader kommer vi att med medborgarhuset som utgångspunkt genom praktiskt arbete, forskning, fältstudier och diskussioner,K undersöka möjliga framtider för det offentliga rummet. Såväl interiört som exteriört.

KF: När öppnar det och med vad?
Sebastian Dahlqvist: Hägerstensåsens Medborgarhus är öppet alla dagar i veckan från 09-22 och används hela tiden av olika föreningar och grupper som organiserar sin verksamhet där. Likt Stockholms första medborgarhus på Medborgarplatsen utgår Hägerstensåsens Medborgarhus från visionen om en mötesplats öppen för alla. En vision som fortsätter vara radikal och mot bakgrund av de gemensamma rummens försvinnande under 2000-talet har fått förnyad relevans.

Nytt är dock att Hägerstensåsens Medborgarhus kommer att börja bedriva publik programverksamhet i egen regi och tillsammans med andra grannar och aktörer i närområdet och hela Stockholm. Under hösten kommer vi att etablera ett nytt utställningsrum, starta upp en biografverksamhet, undersöka FM-bandet som osynlig gemensam infrastruktur, organisera läsningar och skrivarcirklar, göra symposium om praktisk kunskap, konst och koreografi och mycket mer.

Visa alla