God jul & gott nytt år!

Konstfrämjandet önskar er alla en god jul och ett gott nytt år! Stort tack för det här året alla konstfrämjare, samarbetspartners, deltagare och vänner. Vi ser fram emot ett nytt år tillsammans med konst för alla!

28 mars 2017 fyllde Konstfrämjandet 70 år och jubileumsåret har firats med nya böcker, samtal och en gatufest där Konstfrämjandets olika distrikt samlades för att fira 70-åringen som aldrig ger upp kampen om konst för alla – och som hela tiden hittar nya sätt att möjliggöra, producera och sprida konst över hela landet. Jubileumsboken Konstfrämjandet 70 år tecknar i ljuset av historien konturerna av var Konstfrämjandet befinner sig just nu.

  • Det här är en del av en mängd aktiviteter förbundet och distrikten har arbetat med under året:

  • Konstkupan i Malmö ger unga människor i asylprosessen möjlighet att påverka och uttrycka sig. Cirka 100 ungdomar deltar aktivt i Konstkupan, men ytterligare tusentals kommer att nås under de tre år som projektet fortgår. Konstkupan är ett samarbete mellan Konstfrämjandet och Individuell Människohjälp.

  • I Bergsjön i Göteborg bedriver Akademin en dekolonial konstutbildning som syftar till att ifrågasätta de visuella bilder kolonialismen lämnat spår av men också av att skapa nya bilder för att förändra och utmana de rådande visuella bilderna.

  • ISK-X (Institutet för Samtida Klotter i Gävleborg) studerar, utbildar och undersöker gemensamt fenomenet klotter i alla dess former, som konst, som handling, som del av det offentliga rummet och som kultur idag.

  • Konstfrämjandet Jämtland har under året genomfört Markens tid, en återkommande undersökning av markens inneboende tid som utgått från myrens olika stadier som återupprepats vid fyra tillfällen: från vinterns tjäle, till vårens uppsprickande, sommarens väta och till den begynnande hårdheten.

  • Det nystartade distriktet Uppland har varit på turné för att söka efter nya samarbetsparter och engagerade individer, som tillsammans vill främja konsten i hela Uppland.

  • Bror Ejves stipendium delades ut i kategorierna Förmedling, Konst och Folkrörelse.

  • Konstfrämjandet är nu ny huvudman för Luleåbiennalen som går av stapeln i november 2018. Snart avslöjas vilka som är biennalens konstnärliga ledare.

  • Årets julskyltning på Swedenborgsgatan med Savas Boyraz utställning Evins berättelse arrangerat av Konstfrämjandet Stockholm tar ett litet uppehåll men fortsätter igen 8 januari och månaden ut. Missa inte!

  • Stort tack till alla konstfrämjare, samarbetspartners, deltagare och vänner! Vi ser fram emot ett nytt år tillsammans med konst för och av alla!

Visa alla