Fyra konstnärer och en curator utvalda till årets Konstdygn

Konstdygnet 2021 vill ge inspiration, energi och tillförsikt! Årets tema är Omställning, Återhämtning, Utveckling. Tillståndet som pandemin har försatt oss i får oss att förstå hur stor betydelse konst och kultur har för oss människor. Som del av årets upplaga har vi bjudit in fyra konstnärer och en curator, nu presenterar vi dem närmare.

Pandemin belyser många svagheter som finns inom konst och kultur, särskilt konstnärers villkor, men även förutsättningar för arrangörer. Vi kan inte, och ska inte, blunda för det negativa som hänt och händer inom konsten på grund av pandemin. Det är viktigt att se till vad vi kan göra för att förbättra och utveckla situationen som råder.

Vi vill med detta konstdygn fokusera på vad vi har lärt oss och vad vi kan ta med oss in i framtiden. Vilka erfarenheter kan vi ta vara på och vad har bidragit till utveckling för konsten? För andra året i rad erbjuder Konstdygnet hemmaresidens. Av cirka trettio ansökningar erbjuds fyra konstnärer och en curator att delta i årets residens.Om konstnärerna

Uppsala län – Melody Panosian


Melody Panosian (f. 1982) är en svensk-armenisk konstnär baserad i Uppsala. Panosian har en bakgrund inom elektronisk musik och dans och hennes konstnärliga praktik tar sig ofta interdisciplinära och participatoriska uttryck genom performance, installationer, deltagarbaserade projekt och videokonst.Örebro län – Johan Ibrahim Adam


Johan Ibrahim Adam (f. 1989) är född och uppvuxen i Örebro. Hans konstnärskap har utvecklats från teckning och måleri till poesi, textil, glasblåsning, fotografi och performance. I sitt konstnärliga arbete utforskar han individuella och kollektiva arv och erfarenheter med reflektioner på samhällspress angående nutida politik och historiska (miss)uppfattningar. Adams vill på ett lekfullt sätt beröra seriösa ämnen för att granska och utmana våra samhällsvisioner.
När jag tittar fram vill jag inte se en skog fylld av skrot, ett hav fyllt av plast och ett ytligt liv fyllt av skräp. Jag vill kunna se framåt i en värld där vi tar hand om vår omgivning och våra ägodelar som vi tar hand om varandra, med kärlek och respekt. Att titta fram har flera betydelser. Dels betyder det att blicka framåt i tiden, men det betyder också att kika fram ungefär som när alla insekter tittar fram på våren. Att titta fram kanske i stort sett innebär att se möjligheter. Att se fram emot något. Säger Adam själv.

Residensperioden kommer Adam att tillbringa på landsbygden, i ett litet samhälle utanför Glanshammar. Här ska han ta tillvara på gamla bortglömda föremål och material från den omgivande naturen.

Johan Ibrahim Adam har en kandidatexamen i Fri konst och Design vid Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam, Nederländerna och fortsätter i höst sina studier på mastersnivå vid Konstfack.


Sörmlands län – Ben Long


Ben Long (f. 1978) är en brittisk konstnär, baserad i Nyköping. Han arbetar främst med offentlig konst och storskaliga skulpturer. Serien Scaffolding Sculptures består av figurativa verk av byggmaterial och har ställts ut internationellt – bland annat i grupputställningen Dismaland som arrangerades av gatukonstnären Banksy i den engelska badorten Weston-super-Mare. The Great Travelling Exhibition består av tecknade motiv, skapade i lager av smuts på baksidan av lastbilar som rör sig runt om i Storbritannien.Västmanlands län – Åsa Dybwad Norman


Åsa Dybwad Norman (f. 1984) arbetar främst med textila tekniker som metod. Vanligtvis broderi och applikation med ett resultat som ofta består av mångmateriella installationer.Curator – Alba Folgado


Alba Folgado (f. 1988 i Spanien) är en curator baserad i Uppsala vars konstnärliga undersökningar fokuserar på de visuella narrativ som kretsar kring sociala rörelser, folklig resning och uppror. För Alba är det viktigt att ansluta sig till kritiska och icke-hegemoniska diskurser, både inom och bortom konstnärliga representationer.

För Konstdygnet 2021 kommer Alba att undersöka hur sociala rörelser har bidragit till att tänka om, utvidga och demokratisera konstfältet i Sverige. Undersökningen syftar till att analysera de verktyg och uttryck som konstnärer och konstorganisationer har räddat från den traditionella ”aktivistrepertoaren” och införlivas i deras praktik (såsom gratis radio, musik och aktiv närvaro i naturen och offentliga rum). Alba Folgados undersökning sker i samverkan med de rikstäckande organisationerna Konstfrämjandet och Sveriges Konstföreningar med syftet att nå civilsamhällets konstaktörer på landsbygden.

Några av Alba Folgados senaste curatoriska projekt är bland annat samarbeten med Konsthall C i Stockholm, Meetfactory i Prag, Gasworks i London, Uppsala Konstmuseum och CentroCentro i Madrid.

Alba Folgado har en magisterexamen i Curating Contemporary Art från Royal College of Art i London och har även deltagit i CuratorLab på Konstfack i Stockholm.Om Konstdygnet
Konstdygnet är ett årligt återkommande seminarium och en mötesplats för konstnärer, curators, utställningsarrangörer med flera inom bildkonstområdet där du kan delta på föreläsningar, seminarier och i workshops. Konstdygnet arrangeras av Folkrörelsernas Konstfrämjande och Sveriges Konstföreningar tillsammans med Region Örebro län, Region Västmanland, Region Uppsala och Region Sörmland. Konferensen turnerar mellan regionerna och samlar sig under aktuell tematik inom konsten.

Visa alla