Finissage — Mapping the Unjust City: Centrumrapporten

Mapping the Unjust City / Vem äger staden? är ett kollektivt arbete som handlar om synliggörande av ägandet i staden, i synnerhet gemensamma platser som stadsdelscentrum och torg. Genom att utforska ägandeförhållanden öppnas samtal om vem staden är till för och vad den skulle kunna vara.

Centrumrapporten är ett ljudverk som presenterar en tidslig dimension, nämligen försäljningshistoriken, av centrum runtom i Stockholm. På så sätt kan den både fungera som en syntolkning av, och ett komplement till, den visuella Centrumkartan, som också visas i Konstfrämjandets skyltfönster under delvis samma period som ljudverket.

Välkomna på finissage för Centrumrapporten! Vi samlas vid porten för något värmande att dricka och gemensam lyssning. Efteråt bjuds på fika med pumpapaj.

Läs mer

Visa alla