Efter valet: Vad händer med kulturen? — Koalition för kulturdebatt bjuder in till debatt och workshop

Vi vet inte hur det kommer gå i valet, men vi vet att vi kommer behöva diskutera resultatet. Kommer kulturen fortfarande bara få småsmulor av budgeten? Hur kommer det gå för biblioteken? Teatrarna? Konsten? Tidskrifterna som redan går på knäna? Om SD får inflytande – hur kommer det se ut?

20 minuters debatt mellan Arena Opinions Jenny Lindahl och Timbros kulturansvariga Lars-Anders Johansson följs av workshop i grupper om aktuella kulturpolitiska frågor. Ta gärna med dig egna förslag. Öppet för alla som är verksamma inom kultursektorn.

Vi är Koalition för kulturdebatt: ABF, Amatörkulturens samrådsgrupp, Arena Idé, Folkets Hus och Parker, KLYS, Konstfrämjandet, KRO/KIF, RiksSkådebanan, Riksteatern, Runö Folkhögskola, SENSUS, VISION, Sveriges Författarförbund, Sveriges Konstföreningar, Tankesmedjan Det Osynliga, TCO, Teaterförbundet.

Koalitionens övergripande syfte är att stimulera den kulturpolitiska debatten.

Visa alla