Dit vinden tar oss — Nu öppnar den första utställningen inom Triennalen i Västernorrland

Triennalen drar igång med program och mingel under öppnandet av utställningen "Dit vinden tar oss" på Västernorrlands museum. Öppningen markerar starten för Triennalen som under sommaren äger rum på ett flertal platser runtom i Västernorrland.

I utställningen deltar 13 av Triennalens totalt 33 konstnärer och de representerar en mängd olika röster och uttryck vilka tillsammans skapar en bild av samtidens diskussioner och den värld vi lever i. Säkert finns här också sådant som är oväntat och väcker nya diskussioner om vår tid, vår historia och vår framtid. Alla konstnärer som deltar i utställningen har en anknytning till Västernorrland, vilket syns i många verk som har en tydlig regional prägel.

Medverkande konstnärer: Jenny Berg, Lisa W Carlson, Sonia Hedstrand, Margareta Klingberg, Linda Lasson, Jenny Lundgren, Emma Löfström, Fredrik Nordin, Josefine Östberg Olsson, Ina Palm, Birgitta Ricklund, Ida Rödén, Maria Sundström.

Mer information om invigningsprogrammet hittar du här.

Visa alla