Det gemensamma arbetet fortsätter

Sedan ett antal veckor tillbaka ställer den rådande pandemin oss som människor och våra samhällsprojekt inför stora utmaningar. Inom konstvärlden har redan sårbara strukturer blivit synliga och ännu skörare. Vårt gemensamma arbete för att inte bara värna det konstfält vi delar utan utveckla och stärka det är nu avgörande.

En stor del av verksamheten i våra tretton olika distrikt är framflyttad eller inställd. Men på flera håll har våra kollegor hittat kreativa lösningar på den rekommenderade sociala distanseringen. I Västerbotten fortsätter arbetet med att utveckla konstnärlig handledning via nätet. I Göteborg går det nu att ansöka till fjärde upplagan av skrivarskolan Qalam under ledning av författaren Johannes Anyuru. Skolan ställer tillfälligt om till nätbaserad undervisning och startar som planerat under våren!

Tillsammans med alla våra kollegor, medlemmar och samarbetsparter ute i landet fortsätter vi att arbeta under vår paroll konst för alla. Vårt gemensamma arbete för att inte bara värna det konstfält vi delar utan tillsammans utveckla och stärka det är nu avgörande.

I samband med att vi fyllde 73 år förra veckan kunde vi välkomna tre nya medlemmar: SETTINGS, Stockholms Kvinnohistoriska och LLP Arkitektkontor AB.

Vi utgår från alla våra medlemmarnas kunskaper och problemställningar i våra samarbeten som ofta blir exempel på vad konsten och konstnärligt tänkande kan göra i samhället. Vi ser konsten som ett sätt att tänka OM samhället, att göra det omöjliga möjligt.

Kontakta oss gärna för att diskutera medlemskap, nya samarbeten eller gemensamma åtgärder för att möta rådande kris!

Visa alla