Den politiska biodlarens bibliotek — Bokrelease, samtal och utställning

Den politiska biodlarens bibliotek av Erik Sjödin

Den politiska biodlarens bibliotek är ett projekt där konstnären Erik Sjödin arbetar med att samla in, organisera och presentera böcker där paralleller dras mellan hur människor och bin är socialt- och politiskt organiserade.

Biblioteket inkluderar i sin nuvarande form ett urval av tjugosex böcker om bin, skrivna mellan 300-talet f.Kr. och fram till idag. Biblioteket belyser frågor om beteende och social organisation och lyfter vetenskapliga och filosofiska frågor om tex människans förmänskligande av djur och förståelsen av människan som djur.

Den politiska biodlarens bibliotek har nu sammanställts i en bok som presenteras tillsammans med biblioteket på Konstfrämjandets kontor på Swedenborgsgatan i Stockholm. I samband med releasen presenteras projektet av Erik Sjödin, följt av ett samtal med Jacob Bull; biodlare och forskare vid Centrum för genusvetenskap på Uppsala universitetet.
Den politiska biodlarens bibliotek har tidigare visats hos Art Lab Gnesta och Under tallarna inom projektet Utlöparna producerat av Konstfrämjandet 2015. Med stöd från Konstnärsnämnden har Erik Sjödin under 2016 arbetat vidare med urvalet av böcker för Den politiska biodlarens bibliotek samt sammanställt en bok och en webbsida som fungerar som introduktion och index till biblioteket.

Om Erik Sjödin

Erik Sjödin är en konstnär vars undersökande praktik kretsar kring förhållanden och samband mellan människor, djur, ting och fenomen. Han är intresserad av hur vi lever och organiserar våra liv idag, hur vi gjort det historiskt och hur vi kan komma att leva i framtiden. Han har bland annat fokuserat på pollinatörer och speciellt förhållandet mellan människan och honungsbiet. Bland annat har han byggt bikupor tillsammans med ungdomar, ordnat läsecirkel om människor och bin, och samlat, organiserat och aktiverat litteratur där paralleller dras mellan människors och bins sätt att organisera sig socialt och politiskt.

Om Jacob Bull
Jacob Bull är kultur- och socialgeograf och koordinator för The Humanimal Group på Centrum för genusvetenskap på Uppsala universitet. Genom att studera fiskar, fästingar, nötkreatur och bin fokuserar hans arbete på djurets roll för att förstå rum, plats och identitet. Han arbetar för närvarande med ett projekt som undersöker hur biodlare i den nordiska regionen anpassar sig till förändrade omständigheter. Jacob är även biodlare själv.

Visa alla