Bokrelease: Bakom gardinerna — hemmet i svensk konst under 1900-talet

Kom och fira Katarina Wadstein MacLeods bok Bakom gardinerna – hemmet i svensk konst under 1900-talet med oss. Det blir en afton med samtal, mingel och boksignering. Boken ges ut av Bokförlaget Atlas och Konstfrämjandet.

Varmt välkommen till release av Katarina Wadstein MacLeods bok Bakom gardinerna – hemmet i svensk konst under 1900-talet.

Mot bakgrund av boken förs ett samtal om rätten till ett hem mellan:


  • Katarina Wadstein MacLeod, forskare och författare
    Monica Fundin Pourshahidi, bostadspolitisk utredare Hyresgästföreningen
    Per Hasselberg, konstnär och verksamhetsledare Konstfrämjandet

  • Samtalet leds av Tove Leffler, förlagschef på Bokförlaget Atlas

Om boken
I Bakom gardinerna diskuteras konstnärliga gestaltningar av hemmet under två tidsperioder: tiden kring sekelskiftet 1900 samt 1960- och 70-talet. Båda dessa skeden kännetecknas av livliga debatter och diskussioner om hemmets estetik, bostadsbyggande, bostadens påverkan på samhället och de sociala roller som det privata livet ger upphov till. Men också av kvinnans frigörelse från hemmet. Flera av konstverken kommenterar världen från städskrubben, sängkammaren och köket. Hur hemmet framställs i konsten och kulturen både påverkar och påverkas av politiken och samhället. Katarina Wadstein MacLeod, docent i konstvetenskap, undersöker hur det radikala i konsten börjar i det vardagligaste – bakom en ljus gardin eller vid diskbänken.

Katarina Wadstein MacLeod är docent i konstvetenskap vid Södertörns högskola. Hon medverkar regelbundet som konstkritiker i Svenska Dagbladet.

Visa alla