Bli bättre (bäst) på att skriva pressrelease! — Nio steg till utskick

Ni vet väl att ni som medlemmar i Folkrörelsernas Konstfrämjande får utnyttja vårt presswebbverktyg Notified? Med det når vi flera hundra journalister och deras redaktioner på ett effektivt sätt. För att göra era pressreleaser så effektiva som möjligt, så har Konstens Kommunikationsbyrå en checklista på vad du bör tänka på.

Konstens Kommunikationsbyrå en checklista på vad du bör tänka på för att nåt ut på bästa sätt. Den hittar du här! Gör den gärna till ett bokmärke och använd varje gång. Övning ger färdighet!
Bästa hälsningar
Paulina Sokolow

Förbered pressbilder!
Av egen erfarenhet är det här konstigt nog (vi jobbar ju med konst!) den knepigaste delen och det som oftast sätter käppar i hjulet för snabb publicering. Inled processen med att hitta en fin bild tidigt – inte sist! En bra bild ökar publiceringschansen radikalt!

Slagkraftig rubrik
En bra rubrik väcker känslor. Använd gärna oväntade ord eller ordvändningar, kontraster. Personnamn bara om det är verkliga kändisar. Vänta gärna med att “sätta” rubriken tills du är helt klar med resten. Då ökar chansen att du känner in vad som är cloun i nyheten.

Sammanfattning=ingress på 3–4 rader
Detta är ditt viktigaste arbete och därför ska du lägga ner mest tid här. Fråga dig själv: Vad handlar det här om? Skala bort allting annat. Är det ett konstverk, beskriv vad det är, använd målande språk som ger bilder. Vad är det ovanliga?

Citat med titel på talesperson
Citat används ofta av journalister när de har bråttom och det signalerar dessutom att det finns någon bakom pressreleasen som kan uttala sig – ett ansikte och en röst. Är det inte du som är talesperson? Ett knep är att skriva citatet åt hen, så att hen vet ungefär vad du vill ha – det går mycket fortare än om du ber om ett citat från scratch. Det är i citaten du kan kosta på dig känslor. Aldrig i löptext!

Faktadel
Här lägger du in all fakta som du varit frestad att lägga på viktigare platser, rubrik och ingress. Det här är delen du ska punkta upp vem, när, på uppdrag av xx, plats etc. Det gör det enklare att överblicka och lättare för journalisten att skriva fel.

Ett till citat med det andra budskapet, andra talespersonen
Ditt första citat får inte vara för långt (max 2 – 3 rader). Men du har en chans till med ett andra citat. Använd det väl! Antingen genom att låta samma talesperson passa på att säga något som inte redan sagts (obs!), eller genom att introducera en andra talesperson. T ex om det första var konstnären, så kan det andra vara konsthallschefen.

Bakgrund sist
Här kan man berätta att konsthallen grundades si och så, har gjort liknande då och då, redogöra för en konstnärs cv, ge bakgrund till en klnflikt eller process. Sådant som är känt sedan tidigare.

Faktachecka
Låt andra läsa och vara djävulens advokat. Stämmer det här? Är det rätt siffror? Stavning på namn, korrektur.

Kontaktuppgifter till talespersonen
Glöm inte att ange vem som kan kontaktas om en journalist vill veta mer eller boka in en intervju. Var tillgänglig!

Visa alla