Stockholm Deluxe – en deltidskurs för konst som vill förändra

Nu bygger Birkagårdens folkhögskola tillsammans med Konstfrämjandet Stockholm framtidens förberedande konstutbildning.

Den till stor del offentligt finansierade konstvärlden domineras av personer med bakgrund i medel- och överklassen. Detta är ett demokratiskt problem eftersom konsthögskolorna inte speglar dagens samhälle.

I den nya utbildningen Stockholm Deluxe ses en bakgrund utanför majoritetssamhället som något att bevara och utveckla. Deltagarna ska genom utbildningen kunna stärka sig själva som individer och i sitt konstnärliga uttryck. I längden kan detta resultera i att de själva väljer att ta plats i konstvärlden och på sikt bidra till en mer heterogen konstvärld eller att de bygger upp egna rum som kan utmana de etablerade institutionerna.

Visa alla