Bildkonst Sverige släpper ny rapport under Folk och Kultur

På Folk och Kultur den 9e februari presenterar Bildkonst Sverige en ny rapport över de senaste årens utveckling inom bildkonstområdet med särskilt fokus på arrangörernas utsatta situation. Rapporten lyfter kritiska punkter för bildkonstens infrastruktur och ska fungera som ett verktyg för fortsatt arbete framåt.

Bildkonst Sverige är en nystartad branschorganisation som samlar Sveriges konstarrangörer och verkar för medlemmarnas intressen. Organisationen är ett initiativ som drivits fram i samarbete mellan Konstfrämjandet och organisationen Klister.

Under Folk och Kultur 2023 släpper de en rapport över de senaste årens utveckling inom bildkonstområdet med särskilt fokus på arrangörernas utsatta situation. Vad händer nu, och vilka förändringar behövs i kulturpolitiken för att stärka en allt mer urholkad infrastruktur för bildkonstens arrangörer?

Sedan januari 2023 skickar Bildkonst Sverige även ut egna nyhetsbrev, som kommer att upplysa om pågående och kommande arbete, samt relevanta händelser i politiken och på fältet.

Rapporten finns att ladda ner här.
Prenumerera på Bildkonst Sveriges egna nyhetsbrev via deras hemsida.
Här kan du läsa en artikel i DN om Bildkonst Sverige och rapporten.
Läs mer om Bildkonst Sveriges medverkan i Folk och Kultur här.

Visa alla