Barn, konst och hälsa i Skåne

Foto: Cecilia Sterner (Lek för demokrati)

Lek för demokrati, ett samarbetsprojekt som inleddes för några år sedan som metod för att praktisera demokrati i byggandet av ett nytt stadshus i Ängelholm, går in i nästa fas.

Femteklassare från Rebbelberga skola och Ängelholms Montessoriskola under förra året fick ge form åt sina tankar om Ängelholms nya stadshus, och provade på demokrati i praktiken. Barnens arbete blev en förstudie till arkitekttävlingen, vars utvalda förslag kommer att visas på Form / Design Center under nästa år. Dessutom leder Konstfrämjandet Skåne ett unikt pedagogiskt projekt med Region Skånes konstsamling som sätter konst och existentiell hälsa i centrum. Förbundet ringde upp Sofia Landström, verksamhetsledare Konstfrämjandet Skåne.

Vad är det som har framkommit när barn har fått ge sin bild av ett bra stadshus?
Det finns några tydliga saker: Ett exempel är att det ska vara flytande gränser mellan ute och inne, att det ska finnas inslag av interaktivitet – och så har de velat ha separata ingångar för barn och vuxna! En annan sak som är väldigt tydligt är att det ska vara grönt och mycket natur, att det ska vara ett trevligt område att hänga kring utan att man ska behöva ha ett särskilt ärende till stadshuset. En annan sak som vi noterade var frånvaron av trappor!

Berätta mer om Konst & Hälsa!
Region Skåne, som vi samarbetar med, har en konstsamling på runt 30 000 verk. Vårdpersonal har den omkring sig i sin vardag, men vet inte så mycket om den. Att konst kan verka helande är dessutom en gammal kunskap och en praktik som vi återupplivar.

Konstnärsbesök och kursen ’att se konst’ är två projekt vi arbetar med. I kursen ’att se konst’ får personal vid tre tillfällen möjlighet att lära sig mer om att titta och prata om konst – något de kan ta med sig ut i sin verksamhet. Konstnärsbesöken är ett enskilt tillfälle på en plats, som kommer starta i vår. Tips! Kolla in vår annons om en tjänsten för barn och unga!

Besök Konstfrämjandet Skånes hemsida för mer information.

Visa alla