Arbetsfält för samtida konst — Sista rycket för treårigt projekt i Västmanland

Konstnär: Stuart Mayes

Konstfrämjandet Västmanland har sedan 2021, på uppdrag av Region Västmanland och i dess samtliga kommuner, arbetat med ett utvecklingsprojekt som syftar till att stärka infrastruktur och kompetens för bild och form i Västmanland. 2023 går projektet in i sitt tredje och sista år, och under sommar och höst presenteras de sista konstnärerna.

ASK (Arbetsfält för samtida konst) presenterar konstverk och pedagogiska arrangemang i var och en av Västmanlands tio kommuner, med det långsiktiga målet att öka intresset och förståelsen för samtida konst i regionen. Genom utställningar, residens och andra konkreta aktiviteter inom samtidskonst vill projektet öka utbudet av konstnärlig verksamhet och främja samverkan mellan kommunerna. Redan i startskedet var målsättningen att skapa förutsättningar för ett Regionalt resurscentrum för konst i Västmanland, något som nu genom projektet förverkligats och fortsätter att utvecklas. Under projektets sista år 2023 presenteras tre nya konstnärer inom ramarna för projektet, som vardera visar sina verk i flera kommuner.

Först ut i sommar är Stuart Mayes, baserad i Uppsala, som mellan maj och september ställer ut verket Avgång och ankomst i tre etapper på olika järnvägsstationer. Verket undersöker flaggors betydelse, på en skala mellan trofé och den innersta sfären, där Mayes bland annat leker med vad det betyder att gå på gatan med en flagga gjord av gamla handsydda, broderade lakan. Lakanen för tankarna till sovrummet, det intima och mest privata. Till sängen, platsen där en sover, vilar, har sex. Att brodera lakan är dessutom ett traditionellt kvinnligt hantverk som kontrasterar det offentliga flaggandets pompösa karaktär. Mayes praktik intresserar sig för de ofta second-hand-köpta materialens inneboende kvaliteter och status, där flera av dem bär spår av sin historia – ingrodd smuts och slitna fläckar – som bidrar till konstverkens mening.

Besöksinformation, första tillfället
Arboga Järnvägstation
27/5 – 28/6
Invigning/ vernissage, fredag 2/6 kl 14.00.
Workshop: Gluggen fritidsgård, onsdag 31/5 kl 16-18

Längre fram presenteras ett textilt verk av Åsa Norman, bland annat i hennes egen hemstad Norberg, som utgår ifrån två platser och två grupper av kvinnor: ett sjuksköterskesällskap som spenderade sina somrar i Hönsgärdet under första halvan av 1900-talet och en tvättstugeruin i skogen en bit ifrån Klackberg. Verket tar formen av en ridå i ull med applikationer i olika textila material och går i dialog med en minnessten av Engelbrekt Engelbrektsson uppförd under tidigt 1900-tal i centrala Norberg. Platsen, som präglats starkt av arbetarhistoria, främst kopplat till gruvdrift, blir här avstamp för att berätta om hur görandet av historia sker både i centrum och periferi, och att dessa två utgångspunkter kan skifta och byta plats. Verket får sin första vernissage i Norberg 30/6.

Sist ut visas ett urval filmverk av konstnären Marwan Hamdan, bosatt i Libanon. Hamdan utgör en del av Konstfrämjandet Västmanlands professionella nätverk och bjuds, utöver övriga konstnärer som de flesta har kopplingar till regionen, in att delta i ASK som en del av projektets målsättning att bredda, fördjupa och stärka regionens utbud och infrastruktur för samtidskonst både lokalt och internationellt. Hamdans videobaserade verk visas i Sala, Hallstahammar, Surahammar och Västerås och berättar flera av dem om personliga erfarenheter från en barndom märkt av kommunismens historia. Familj, vänner och personlig identitetsyttring står i centrum för ett känsligt bildspråk som väver samman människors och platsers berättelser. Första visningen äger rum september.

Samtliga verk ackompanjeras av pedagogiska arrangemang på de platser de visas. Konstfrämjandet Västmanland publicerar löpande mer information om platser, öppningsdagar och tider, samt uppgifter om de workshopar, samtal och andra event som anordnas inom ASK. Håll utkik på deras hemsida, Instagramkonto och på Facebook!

Besök Konstfrämjandet Västmanlands hemsida för att läsa mer om ASK år 1 och 2.

Visa alla