Är det dags för en kulturrevolution?

FOTOGRAFI Fountain, konstverk av Magnus Thierfelder. Stockholm konst 2017. Liten font‰n i gatan, Swedenborgsgatan 1. - FOTOGRAF: Ek, Mattias. BILDNUMMER: Stadsmuseet i Stockholm

Det är valår och dags för kulturdebatt! Konstfrämjandet är en av arrangörerna bakom ett brett kulturpolitiskt seminarium som sätter kulturen på agendan.

Pågår det en stark politisering av kulturen i Sverige som gör att debattklimatet har blivit ängsligt? Hur ser det ut med principen om armlängds avstånd – från både politiker och tjänstemän? Konsten och kulturen som ett verktyg för att stärka demokratin m.m. i motsats till konstnärlig frihet? Har kulturpolitiken förvandlats till ett av de viktigaste slagfälten för idéstriden mellan den liberala demokratin och den auktoritära populismen?
Möt konstnärer, politiker och debattörer på Forum/Debatt hos Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm den 30/5!

Läs mer hos Forum/Debatt hos Kulturhuset Stadsteatern

Visa alla