Anmälan till Konstdygnet öppen

Nu går det att anmäla sig till Konstdygnet 2018. Årets tema är Förändring, förflyttning, förberedelse.

Ibland är förändring resultatet av målmedvetet och tidskrävande arbete. Andra gånger kullkastar förändringen vår tillvaro, plötsligt och oönskat.


Konstdygnet 2018 tar avstamp i Västerås konstmuseums stora satsning, utställningen Ur aska med utgångspunkt i den stora skogsbranden 2014. De föreläsningar, seminarier och workshops som ingår rör teman från klimatförändringarnas miljöpåverkan till hur en enskild konstnärs påtvingade förflyttning omskapar sättet att arbeta. De berör även förberedelser, vad vi kan lära av spruckna samarbeten och hur vi kan arbeta proaktivt med våra konstverksamheter i ett kulturpolitiskt föränderligt landskap. Hur kan vi navigera, kommunicera, lära av varandra – inte minst av ungas perspektiv – i en värld i ständig förändring?


Klicka här för anmälningsformulär och detaljerat program.

Visa alla