Anmälan öppen till Konstdygnet 2022 — Skifte och landskapande

Vad bär en plats med sig – vad bär människor på platsen med sig dit eller därifrån? Vad lämnas kvar under krig och exil och vad väljer vi att minnas eller visa på våra institutioner? Konstdygnet 2022 handlar om skeenden i samtiden och hur de påverkat och påverkar platser och ger riktningar i konsten.

Efter en både stillastående och turbulent tid med kriser som avlöst varandra, bearbetar Konstdygnet efterdyningar och betydelser av detta för konsten samt blickar mot framtiden. Hur har det konstnärliga arbetet förändrats och vilka rörelser kan skönjas i omstarten?

Samtidigt som städer växer och en metropolisering pågår finns en våg av utflyttning och ett större intresse för landsbygden. Pandemin har tvingat många konstnärer från sitt arbete, men också resulterat i historiska satsningar och riktade medel till kulturen och kulturpolitiken – det är en motsägelsefull tid.

Västmanland är en del av Bergslagen med en tydlig historia kopplad till industrin, men bruksorterna har gått igenom många skeenden och förändringar. Gamla industrilokaler och gruvor tas över av konstnärer och nya rörelser i ort och skog tar vid. Är det en renässans för bruksorten och det rurala?

Med konstnärer, forskare och aktörer inom andra discipliner diskuteras konsten utifrån dess förutsättningar framåt. Ta del av inspirerande föreläsningar och samtal som tematiskt rör sig utifrån frågor om konstens möjligheter och svårigheter i glesbygden, minne och kulturarv i och utanför institutionerna och konstnärers kollektiva organisering.


ANMÄLAN
Anmäl dig här. Anmälan stänger 9 september.


PROGRAM

Dag 1, 22 september

10.30-12:00
Registrering

11:00-12.00
Lunch i caféet på Karlsgatan 2

12:00-12:15
Välkommen – Maria Linder Regional utvecklingsdirektör inviger konstdygnet. Moderator – Jennie Schaeffer.

12.15-13.15
Bruksort i förändring

Paul Agnidakis – Platsens anda
Paul Agnidakis är etnolog och forskare vid Umeå Universitet och just nu rör han sig mycket i Västmanland genom forskningsprojekt Insatt eller utsatt i Bergslagen, med fältstudier på plats.
Paul tar oss med på en historisk odyssé genom Bergslagen som varit med om många skiften och omställningar och berättar om västmanlänningar, inflyttare, utflyttare, livsstilsmigranter, pendlarsamhällen och metropolisering.

Nina Svensson – I spåren av en etnolog
Nina Svensson är konstnär och intresserar sig för sociala och samhällspolitiska processer och hur de drabbar människan i vardagen. Hon menar att konstnären ofta fungerar som idéfödare och ser hur det plockas upp i kommunala eller regionala samhällsprocesser. Hon har arbetat i konstnärliga projekt i både Surahammar och Timrå där hon också stötte på etnologen Paul Agnidakis och hon presenterar här en vindlade resa i spåren av forskaren som var på samma platser som hon.

13.15-13.25
Kort paus

13.25- 14.25
Exil, minne och plats

Tsegay Mehari – Min mors krukor (poesiuppläsning)
Tsegay Mehari är journalist och poet, bosatt i Västerås. Han satt fängslad i fyra år i hemlandet Eritrea som politisk fånge, utan rättegång eller vetskap om varför han blev frihetsberövad. Tsegay Mehari flydde sedan till Sverige där han de första åren bodde i Boden. Dikterna han skrev på toalettpapper i fångenskap blev en diktsamling som gavs ut på svenska 2020.

Johan Redin – Överlagringar / djup topografi: Minne mellan liv och materiella processer
Johan Redin, fil.dr i estetik (Uppsala universitet) är verksam som oberoende forskare, författare och föreläsare inom konst- och filosofiområden. Redin arbetade 2010-2015 i ledningsgruppen för det omfattande forskningsprogrammet Tid, Minne och Representation (RJ) och har särskilt intresserat sig för bevarandeideologier, institutionell exponering och existentiell minnesstörning. Redin är också verksam i redaktionen för tidskriften OEI.

14.25- 15.00
Fikapaus

15.00-16.30
Workshops och miniseminarier

1. Barnens Botaniska – Hur man gör en konstpedagogisk popup!
Häng på Micke Reuter och prova på att göra en konstpedagogisk workshop utanför det traditionella ateljérummet. En stadspark, skogsdunge eller en buske – det finns många bra platser att utgå ifrån.

2. Lek för demokrati – workshop
Både barnperspektiv och demokrati har varit starka ledord i samhällsbyggandet. Hur gör vi för att fylla orden med mening? Hur kan vi lyssna och agera allmännyttigt? Konstfrämjandet Skåne har initieirat projektet ”Lek för demokrati” där barn ska lägga grunden för ett nytt stadshus i Ängelholm. Vi går igenom projektets olika moment och prövar de workshopmetoder som använts för att förstå processen.

3. Seminarium: Residensnätverket SWAN
Hanna Isaksson från SWAN i ett fördjupande seminarium om det nationella residensnätverket. Hon kommer att föra ett samtal både om bredden i nätverket och hur man kan bli en del av det, som i dag består av nittio medlemmar. Men också hur nätverket snabbt stod upp för ukrainska konstnärer när Rysslands anfallskrig slog till och hur de mobiliserade och engagerade sig för att ta hand om konstnärer på flykt. Stödet har handlat om såväl humanitärt som konstnärligt bistånd; hjälp med att slussas in i det svenska samhället och kontakt med kulturliv och konstnärskollegor.

4. Seminarium: En fri konst kräver ett fritt samhälle – om kulturens politik i den nyliberala välfärdsstaten
Den moderna kulturpolitikens projekt bygger på en idé om kulturell demokratisering, i två bemärkelser av begreppet. Dels finns tanken på en demokratisering av kulturen, där avsikten är att säkerställa tillgång till fria kulturella uttryck för största möjliga antal medborgare, idealt sett befolkningen som helhet. Dels finns föreställningen om en demokratisering genom kulturen, där kulturen uppfattas ha en inneboende koppling till medborgerlig fostran och frihet, ytterst sett till individuellt och kollektivt självbestämmande som sådant. I det här seminariet diskuterar Gustav Strandberg och Kim West – för närvarande verksamma med ett forskningsprojekt om konstens autonomi och politiskt självbestämmande på Södertörns Högskola – hur den dubbla idén om kulturell demokratisering har förvaltats i den svenska kulturpolitikens historia och vilka dess förutsättningar är idag. Vad skulle en kulturens politik kunna vara i digitaliseringens, den framväxande ytterhögerns och den nyliberala välfärdsstatens tidevarv?

Seminariet utgår från forskningsprojektet ”Autonomi, kultur, handling” som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond och drivs av Kim West, fil.dr i estetik (Södertörns högskola), Gustav Strandberg, fil.dr i filosofi (Södertörns högskola) och Josefine Wikström, fil.dr i filosofi (Stockholms konstnärliga högskola). Seminariet leds av Kim West och Gustav Strandberg.

16.45-17.15
Visning av konstutställningen Samlingen. En titt in i och ett axplock ur Västerås konstmuseums arbetsplattform – en konstsamling på över 9500 verk. Visningen delas upp i grupper med 20 personer i varje grupp. Vi samlas i utställningsentrén, Västerås konstmuseum. Arrangeras av Västerås konstmuseum.

19.00 -21.00
Middag, restaurang B26Dag 2, 23 september

7:00-7:40
Konstjogg
Konstjogg introducerar dig till den offentliga konsten i centrala Västerås. En visning med ca. 5-6 stopp i makligt tempo. Sträcka, från och till samlingsplats: 3-3,5 km. Samling vid museets entré kl 6.55. Arrangeras av Västerås konstmuseum.

8:45-8:50
Välkommen, reflektion från dag 1

8.50-9.35
Konstorganisering på landsbygden – Lydie Palaric och Malin Andersson

Presentation av La Foret d’Art Contemporain
La Foret d’ Art Contemporain består av 25 konstverk som är utplacerade på ett vidsträckt område som tillhör ett naturreservat i Aquitaine i södra Frankrike.
Det är en organisation som långsamt och organiskt växt fram under ett 10-tal år med syftet att i landsbygdsmiljö möjliggöra produktion och genomförande av konstverk och genom det skapa en regional resväg.
Lydie Palaric är konstnär och leder arbetet för organisationen med att värva nya konstnärer, pedagoger, curatorer och etablera nya platser och projekt.

Ekomuseum Bergslagen – Art Space
Ekomuseum Bergslagen är en stiftelse som samordnar och marknadsför 68 besöksmål som består av värdefulla industri- och kulturarvsmiljöer. Området sträcker sig över två regioner och sju kommuner som samarbetar tillsammans med olika föreningar och Strömsholms Kanalbolag för att tillgängliggöra platserna för allmänheten.
På senare år har intresset väckts för att genom samtidskonst utveckla och aktualisera historiken och platserna och så föddes Ekomuseum Art Space.

9:35-9:50
Kulturrådets bidrag vi för bildkonst, form och konsthantverk
Anna Livén West berättar om Kulturrådets Verksamhetsbidrag, Projektbidrag och Bidrag till Konstnärliga produktionsplatser. Det finns även utrymme för frågor.

9.50-10.10
Fika. Under fikapausen finns möjlighet att ställa fördjupande frågor till Kulturrådet om stöd till konstarrangörer.

10.10-12.00
Det oändliga rummet – en plats för konst och samtal
(delar av programpunkten sker på engelska)
Konstnären Johanna Byström Sims bjuder in kollegor till ett samtal om platsens betydelse för den konstnärliga praktiken. Amy Talluto – en konstnär som flyttat till landsbygden norr om New York, där hennes konst har tagit oväntade vägar. Galen Joseph-Hunter från Wave Farm – ett konstnärsdrivet AIR i Green County, NY, med fokus på “Transmission Art”. Maria Koolen-Hellmin – konstnär som omlokaliserat till Skinnskatteberg, där gränserna i hennes konstnärliga arbete börjat luckras upp. Tina Mathisen – kulturgeograf som bland annat ägnat ett forskningsprojekt åt att intervjua konstnärer på den värmländska landsbygden.

12:00- 12:05
Reflektion och sammanfattning

12:05-12:15
Avslutning


ARRANGÖRER
Konstdygnet arrangeras av främjandeverksamheterna inom bild och form i Region Örebro län, Region Västmanland, Region Uppsala och Region Sörmland, riksorganisationerna Folkrörelsernas Konstfrämjande och Sveriges Konstföreningar i samarbete med Västerås Konstmuseum och Västmanlands Länsmuseum. Konferensen turnerar mellan våra regioner och samlar sig under aktuell tematik inom konsten.


KONTAKT
Erik Gurenwacht, koordinator
erik.gurenwacht@regionvastmanland.se

Visa alla