Anmäl dig till Konstdygnet 2019

Konstens inverkan på människor kan vara såväl social som kulturell och mental. Konstdygnet 2019 lyfter frågor om konstens betydelse för vår allmänna hälsa, men också om konstens värde för unga människors sociala utveckling.

Konsten tillskrivs hälsofrämjande egenskaper och föreslås som lösning på diverse samhällsproblem, och samhällsutmaningar och mänskliga behov är onekligen ämnen som konstnärer själva länge har både intresserat sig för och ifrågasatt. Vilket kulturellt och ekonomiskt värde kan vi sätta på det? Under Konstdygnet får vi ta del av projekt som fångar upp kraften i unga människor som inte är uppväxta med kulturell delaktighet som en självklarhet, forum där unga får möjlighet att ta kontroll över sin identitet och situation i samhället – och vara med och påverka den plats där de bor. Konstdygnet 2019 kretsar kring hur konsten och konstnärer på olika sätt är medskapande av platsers nya identiteter. Genom stora stadsutvecklingsprojekt, eller på en gräsrotsnivå. Med konstnärer, forskare och andra diskuteras svårigheterna i hur vi förhåller oss till historia och vilkas berättelser som ges störst värde och för vem de här platserna är till för i dag. Konstdygnet rör även vid den eviga frågan om konsten i sig som plats för möten och samtal; hur vi genom konsten och kulturen kan fördjupa relationen till varandra och till oss själva.

Konstdygnet är en årligen återkommande mötesplats och kompetensutveckling för verksamma inom bild och formområdet. Det arrangeras av konstkonsulenterna i Region Sörmland, Region Västmanland, Region Uppsala och Region Örebro samt Sveriges Konstföreningar och Konstfrämjandet i samarbete med Statens Konstråd.

Anmälan

Program

Mer information

Visa alla