A Movement Made by Hand av Jennie Sundén och Åsa Norberg — konstutställning på arbetsplats

Under 2015 och 2016 kommer Konstfrämjandet och personalen på Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Göteborg tillsammans välja utställningar för centrets allmänna utrymmen. A Movement Made by Hand av konstnärerna Jennie Sundén och Åsa Norberg är den första utställningen i denna serie.

Verken i utställningen utgår från kvinnors handarbete för hemmet och hur det uppvärderas i slutet av 1800-talet och blir en viktig del av rörelser med starka politiska, feministiska och folkbildande ambitioner. Olika föreningar och sammanslutningar såsom Föreningen Handarbetets vänner, Fredrika-Bremer-Förbundet, Nya Idun och Bikupan innebar alla en form av semioffentlighet där kvinnor kunde mötas och deras arbeten kunde få spridning och offentlig uppmärksamhet. Installationen består av fem grupper av objekt med referenser till folkkonst, hantverk och pionjärarbete inom kvinnorörelsen. De stora oljedukarna i väntrummet visar mönster hämtade från handvävda textilier från tidigt 1900-tal. Korridorens installation med hyllor och objekt är en hyllning till de första svenska kvinnotidskrifterna, och de mindre oljemålningarna visar ett slags minneskartor över olika organisationer och personer som varit tongivande inom kvinno-, handarbets- och slöjdrörelserna.

A Movement Made by Hand har genomförts med stöd från Konstnärsnämnden och KvinnSam på Göteborgs universitet.

Åsa Norberg och Jennie Sundén är utbildade på Konsthögskolan i Umeå och bor och verkar i Göteborg. Deras installationer och projekt är ofta utvecklade i relation till den plats de visas på. Ett gemensamt tema i deras tre senaste projekt är hemmet, den privata sfären, som plats för professionellt yrkesutövande, folkbildning och politisk kamp. Sedan 2007 driver Åsa Norberg och Jennie Sundén utställningsrummet Hit. De har bland annat ställt ut på Bonniers Konsthall, Marabouparken och Tensta konsthall i Stockholm.

Visa alla