5 miljoner i stöd till Konstfrämjandets projekt Skogen mellan oss

Projektet Skogen mellan oss stärker konstens roll utanför storstäderna genom ett program som under 2021 knyter samman ett femtontal platser. I Konstfrämjandets distrikt Gävleborg och Uppland i öst över Västmanland, Bergslagen och Dalarna till Värmland i väst skapas egna delprojekt samtidigt som samverkan sker med kollegorna.

Med skogen som tema och plats går sex av Konstfrämjandets distrikt i Mellansverige samman i en unik konstsatsning. Huvudfinansiären Postkodstiftelsen stödjer nu projektet med 2 970 000 kronor.

– I ett demokratiskt samhälle är konsten central och möjligheten att delta, uppleva och skapa kultur oavsett vem man är och var man bor är oerhört viktig. Vi är därför stolta att stötta projektet Skogen mellan oss för att skapa långsiktiga förutsättningar för landsbygden som en kulturrik och kreativ arena genom ett konstprojekt i skogsnära bygder, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Projektet Skogen mellan oss stärker konstens roll utanför storstäderna genom ett program som under 2021 knyter samman ett femtontal platser. I Konstfrämjandets distrikt Gävleborg och Uppland i öst över Västmanland, Bergslagen och Dalarna till Värmland i väst skapas egna delprojekt samtidigt som samverkan sker med kollegorna.

Skogen mellan oss är i grunden ett större samarbete. I projektet arbetar vi sida vid sida med bland annat konstnärer, lokala aktörer och föreningsliv. säger verksamhetsutvecklare Patrick Kretschek.

Med den gemensamma identiteten kommer Konstfrämjandets distrikt att sprida händelser såsom utställningar, föreläsningar och workshops över ett stort geografiskt område.

– De flesta svenskar har en personlig relation till skogen – men långt ifrån samma. Skogen är i dag mer aktuell och politisk än någonsin. I skogen samsas konflikter med drömmar, samtid och dåtid. Det är mot denna bakgrund Skogen mellan oss skapas. Genom detta projekt får skogen också rymma konst för alla, säger Monica Fundin Pourshahidi, ordförande för Folkrörelsernas Konstfrämjande.

Arrangörerna hoppas att projektet inspirerar civilsamhälle och beslutsfattare till diskussioner om kulturens strukturer på landsbygden. Genom temat lyfts samtidigt frågor kring skogen som plats för alltifrån exploatering, produktion och rekreation till migration, historia, mystik och hem.

Mångfalden bland delprojekten är stor. Alltifrån en tillfällig konsthall under bar himmel, till motionslopp med konst vid vätskekontrollerna och feministiska skogsvandringar. Det kommer vara vistelsebaserade platsspecifika konstverk på platser som tidigare inte sett konst men också utforskande deltagardrivna aktiviteter för både barn och vuxna. Under våren släpps programmet på hemsidan för projektet.

Konstfrämjandet har en drygt sjuttioårig historia. Organisationen bildades år 1947 med mottot Konst för alla och med ambitionen att nå ut med konst i hela landet och i hela samhället. De senaste 6–7 åren har Konstfrämjandet som organisation framgångsrikt skapat konstprojekt och pedagogiskt arbete där deltagarna själva varit såväl drivande, medskapande som att de varit med och utvecklat projekten i sig. Förutom nära tre miljoner kronor från Postkodstiftelsen, har så här långt distrikten som deltar i Skogen mellan oss fått sammanlagt drygt två miljoner kronor i olika stöd från Kulturrådet och regionerna Uppsala, Dalarna, Västmanland, Värmland, Gävleborg samt från Uppsala, Tierps och Östhammars kommuner och Studiefrämjandet.

Läs mer på hemsidan för Skogen mellan oss.


Presskontakt: Niklas Östholm, Folkrörelsernas Konstfrämjande
073-5103269, niklas.ostholm@konstframjandet.se

Visa alla