Konstsamtal – konst i vården

Projektet omfattar, Årjängs Kommun, Arvika kommun och Forshaga Kommun. Konstfrämjandet Värmland kommer att producera konstsamtalspaket som erbjuds till äldreomsorgen och omsorgen i de berörda kommunerna.

Det finns vedertagen forskning som visar att våra kulturvanor påverkar vår hälsa lika mycket som våra motionsvanor, just samtalet kring konst har visat sig särskilt verksamt för äldre
och i en läkande process.

Projektet ska ge personal och vårdtagare inom vården och omsorgen möjlighet att tillsammans se på och diskutera konst. Genom att gemensamt betrakta och associera kring konsten tränas minne och sociala förmågor. Samtidskonst är en bra utgångspunkt eftersom den ofta är öppen för tolkning.

Vad är ett konstsamtalpaket?

Konstsamtalspaketen kommer att varierar i uttryck och kan bestå av måleri, skulpturer, textila verk, grafik eller fotografi. Konstfrämjandet Värmland väljer konst som kan aktivera minnen och vara intressant för både personal och vårdtagare. Konstfrämjandet Värmland vill i möjligaste mån lyfta det lokala konstlivet.

Projektet omfattar, Årjängs Kommun, Arvika kommun och Forshaga Kommun. Konstfrämjandet Värmland kommer att producera konstsamtalspaket som erbjuds till äldreomsorgen och omsorgen i de berörda kommunerna.

Projektet finansieras av Region Värmland och de inblandade kommunerna. Årjängs kommun är projektägare och genomför tillsammans med Konstfrämjandet Värmland projektet.

Kontakt
Anne Sundkvist
Projektledare
Epost

Visa alla