Stenegård / Residens hos Upp på botten — Arbetsvistelse i Järvsö – 2 veckor

Upp på botten bjuder sommaren 2024 in konstnären Linnea Hansander att fördjupa sig inom ett konstnärligt projekt i lokalerna på Stenegård.

Föreningen Upp på Botten bjuder under två veckor i sommar in konstnären Linnea Hansander till Stenegård. Linnea Hansander arbetar framförallt med deltagarbaserade rumsliga installationer där hon använder bl.a. textil scenografi, dockteater, video och karaoke. Hon är intresserad av dialogen mellan den yttre och inre världen, och upplevelsen av att vara i fantasi, lek eller dröm. Tematiskt återkommer känslor och fenomen relaterade till tidens gång, såsom döden, sorg, glömska, längtan och ånger. Hansander arbetar gärna med inslag av underhållning och populärkulturella element sammanflätat med en mörk allvarlig underton. I Järvsö kommer Linnea att påbörja ett arbete kring dansbanan som samlingsplats.Upp på botten är en kulturförening och ett konstnärsdrivet kulturkollektiv med lokaler på Stenegård i Järvsö. Med ett fokus på tvärkonstnärliga samarbeten genomför föreningen olika konstprojekt, konserter, scenkonstevenemang och workshops. Under sommaren genomförs en workshop i anslutning till residenset.

Kontaktperson: Claes Johansson, upppabotten@gmail.com

Hemsida: https://www.upppabotten.com/ https://www.facebook.com/upppabotten/

Om Upp på Botten
Upp på botten är en kulturförening och ett konstnärsdrivet kulturkollektiv med lokaler på Stenegård i Järvsö. Med ett fokus på tvärkonstnärliga samarbeten genomför föreningen olika konstprojekt, konserter, scenkonstevenemang och workshops. På plats finns en gemensam verkstad med tillgång till verktyg och material, ett scenrum med dansmatta, spegelvägg och möjlighet till mörkläggning samt flera ateljéer. I lokalerna arbetar flera konstnärer inom olika uttrycksformer. På Stenegård finns förutom föreningens lokaler en teater, flera utomhusscener, café, restaurang, butiker och en örtaträdgård m.m.

Visa alla