Konstnärlig Samling i Svabensverk — 10-14 Juni 2024

Till byn Svabensverk, på gränsen mellan Hälsingland och Dalarna bjuder Konstfrämjandet Gävleborg in konstnärerna Cristian Quinteros-Soto (Stockholm), Liv Meijer Nordgren, (Stockholm/Järsvö), Malin Wikström (Gävle), Adam Haugbak (Grums/Stockholm) och Erik Tylhammar Johansson (Stockholm) för en “Konstnärlig samling” under fem dagar.

  • Cristian Quinteros-Sotos praktik utforskar kollektiva upplevelser med fokus på teman som migration, mellanförskap och omsorg. Med till synes enkla handlingar som matlagning och gemensamma bad har han aktiverat åskådarens egna reflektioner kring deras relation till sina och andras kroppar.

  • Liv Meijer Nordgren är en scenkonstnär/konstnär med rötter i den fysiska teatern. Hennes uttryck utgörs av rörelsegestaltning i rytm, sceniska illusioner, stiliserade aktioner och poesi. Hon använder sig av tekniker inom mim, mask, akrobatik och dans för att framställa sina verk och experimenterar med olika material för att skapa fiktiva rum, platser, världar och karaktärer.

  • För Malin Wikström handlar den kreativa processen om att vara i ett utforskande. Hon vill ständigt fortsätta att utvecklas och kunskap är själva livs essensen. Olika händelser sätter avstamp i oss. Malins verk har kopplingar till psykisk hälsa – ohälsa och hon fascineras av vad vi människor kan utstå och stärkas av. Malin vill ge röst åt de som inte orkar. Genom sin konst vill hon förmedla hopp och kraft.

  • Adam Haugbak är uppvuxen i Grums, Värmland. Numera verksam i Stockholm. Det offentliga rummets formmässiga uttryck är ofta viktiga utgångspunkter i det konstnärliga arbetet. Haugbak är utbildad vid Akademin Valand och har tidigare ställt ut vid Galleri Box, Statens Konstråd, 3:e våningen, Värmlands konstmuseum m.m.

  • Erik Tylhammar Johansson är bosatt och verksam i Stockholm, men sina rötter har han i den västgötska landsbygdens bördiga mylla. I sitt konstnärskap jobbar han med skulptur, deltagarbaserade projekt, assemblage, interventioner och installationer. Ofta finns en historisk och platskänslig aspekt i det han gör, med betoning på social, ekonomisk och ekologisk rättvisa.

Den konstnärliga samlingen är ett tillfälle för de inbjudna konstnärskapen att påbörja ett arbete som kan kopplas till temat “samlingen” som utställningen I samlad rörelse kommer kretsa kring. De får också besöka regionen och tillsammans ta del av ett program som skapas tillsammans med Svabensverks bygdeförening. Några av konstnärerna kommer att skapa verk som visas som en del av byns sommarutställning “Konst i Svabens” som öppnar på midsommarafton den 21 juni.

Kontaktperson: Konstfrämjandet: Karin Bäckström, karin.backstrom@konstframjandet.se, Svabensverks Bygdeförening, Marga Boustedt, margaboustedt@gmail.com

Visa alla