Jenny Nordmark

Jenny Nordmark (f. 1980, Kalix, Sverige) arbetar med olika uttryckssätt inom konst, arkitektur och scenografi och utforskar ämnen som rör klimatfrågor, det lokala och det globala, samt orsakerna till och konsekvenserna av människans exploatering av naturresurser. Nordmark har studerat fri konst på Kungliga konsthögskolan och HDK-Valand – Högskolan för konst och design, scenkonst vid Stockholms konstnärliga högskola samt arkitektur vid Chalmers tekniska högskola. Hennes tidigare utställningar inkluderar ett regionalt konstprojekt med Konstmuseet i Norr, SE (2021), medverkan i en grupputställning på den nordiska paviljongen på Venedigbiennalen, IT (2018) och en utställning på Kungl. Akademien för de fria konsterna, SE (2015).

Foto: G. Rúnar Gudmundsson/Norrbottens museum

FOLKMAKT, 2024

Dörrar, kontakthögtalare, inspelat tal genom impulssvar från den tidigare centralhallen i Igloo, akrylfärg.

FOLKMAKT är en platsspecifik installation utformad för Kirunas nya stadshustorg och inkluderar 12 dörrar som sparats från Kirunas tidigare stadshus Igloo som revs 2019. Stadshusets dörrar är symboliska och representerar tröskeln mellan maktens rum och den centrala hallen som var öppen för alla medborgare.Trots att Igloo 2001 blev kulturminnesmärkt och en studie togs fram som visade på möjligheter att nedmontera och återuppbygga delar av huset, revs byggnaden med anledning av den pågående stadsomvandlingen i Kiruna.

Verket är placerat intill det nya stadshuset Kristallen, som invigdes 2018. Klocktornet, ytterdörrarnas originalhandtag och utvalda material och byggnadsdelar från Igloo har flyttats med till Kristallen. Dörrarna i verket FOLKMAKT har placerats intill klocktornet i en kvadratisk form som påminner om centralhallen i det gamla stadshuset. Dörrarna har stabiliserats med hjälp av prefabricerade element som vanligtvis återfinns på byggplatser runt om i Kiruna.

Jenny Nordmark adderar ett lager till installationen genom att på ena sidan av dörrarna från det gamla stadshuset måla olika ytterdörrar inspirerade av trompe l'œil-teknik och dekorativ målning som vanligtvis används inom scenografi. Under Luleåbiennalens öppning och avslutningsevent bjuds medborgare in till att samlas och ge uttryck för sina åsikter kring de skeenden, utmaningar och möjligheter som finns i Kiruna. Några av de dokumenterade skildringarna spelas upp i Kristallens entré under utställningsperioden genom att en av dörrarna från Igloo används som högtalare för att inkludera medborgarnas röster i det nya stadshuset och blir en plats att samlas kring.

Lyssna till inspelningen av Jenny Nordmark, Karin Stöckel and Jari Söyrinki från invigningen av FOLKMAKT nedan:

Med stöd av

I Händelsernas Centrum medfinansieras av Europeiska Unionen och genomförs med stöd från Jordbruksverket, Leader Tornedalen 2030, LKAB och Kiruna kommun.

Visa alla