GH huset / Processlokal

Konstfrämjandet Värmland och ABF Värmland har tillsammans skapat en processlokal som nu går in på andra varvet. Under våren 2019 utvecklar vi GH huset till en Processlokal med ateljébord för 6 st personer. Vi startar en mentorskapsutbildning.

Den nya konstbildning
Vi utvecklar GH huset till en plats för konst och bildning. Skisserar några tankar kring upplägget av en ”öppen målarskola” på GH huset. Vi erbjuder 6 st ateljébord. (just nu alla upptagna, hör av dig så ställer vi dig i kö)

Ateljè bord

I en ateljèplats på GH huset ingår det en skrivbordsplats där man förvarar sina privata saker. Ditt privata ”space”. Man har tillgång till alla rum i huset om man behöver. DU har tillgång till din ateljeplats dygnet runt.

Mentorskap

Vi kommer under våren 2019 starta upp ett mentorskaps projekt och i ateljèplatserna ingår att få enskilda handledningar under antal tillfällen. Du med ateljéplats bestämmer innehåll och vart du vill gå, hjälp med ansökan till skolor eller utveckla ditt eget konstnärskap. Tanken är att varje mentorskonstnär presentar sitt konstnärskap med en ”öppen föreläsning”.

Nätverk

I Erbjudande om ateljéplats ingår . Ex. möjlighet att arbeta, delta i kurser på KKV Zariksdal. Gör studiebesök på Alma Löv Museum även hos andra konstnärer. Vi kan göra olika förslag med projekt mot Skapande skola och Lov-projekti Karlstad. Göra Studiecirklar i ABF Värmlands regi.
Planering under våren- hösten 2019

DNK

Internt

16 april kl 18.00 uppstart med presentationer av er.
25 maj kl 11.00- våröppning samarbete med kulturskolans ”Våryra”
22 september kl 18-22.00 Kulturnatten i Karlstad

Offentligt/privat riktade till er med ateljebord.


Konstnärsamtal OM

7 maj kl 18.00
OM – måleri

Hertha Hansson


4 juni kl 18.00
OM – offentlig aktivism, arkivarbete och måleri.

Helene Karlsson


12 oktober kl 16,00

OM – Konstnärlig utkant

Simon Torsell- Lerin

Johan Magnusson #OM Tiden och processer

Margaretha Jansson #OM Process Arbetarnas och verkstad


Visa alla