Österängen: Varför älskar inte alla Vättern? — Seminarium om relationen till en sjö 8 dec

Foto: Österängens konsthall

Österängens Konsthall drivit ett konstnärligt projekt med fokus på naturens rättigheter, Vättern som juridisk person, våtmarkers betydelse för ekosystemet och allas vår rätt till rena sjöar och vattendrag. Projektet har involverat konstnärer, aktivister och en rad kultur- och miljöorganisationer runt Vättern.Välkommen på halvdagsseminarium.

Under ett års tid har Österängens Konsthall drivit ett konstnärligt projekt med fokus på naturens rättigheter, Vättern som juridisk person, våtmarkers betydelse för ekosystemet och allas vår rätt till rena sjöar och vattendrag. Projektet har involverat konstnärer, aktivister och en rad kultur- och miljöorganisationer runt Vättern.Välkommen på halvdagsseminarium.

Vättern förser uppemot en halv miljon svenskar med dricksvatten och är hem åt ännu fler fiskar, fåglar, däggdjur och växter. I ”Rätten till Vättern” har vi undersökt och prövat konstens förmåga att samtala kring de stora frågorna som grundar sig i miljörörelsens akuta behov av kommunikation kring vår tids ödesfrågor. Om det som mobiliserar engagemang är gemenskaper, historier och identitetsbyggande verksamheter, kan då konsten vara verktyget som får oss att tänka om och ställa om samhället när det inte längre räcker att informera?
”Rätten till Vättern” har bland annat resulterat i två offentliga gestaltningar men det har också varit ett år av relationella och medskapande processer där vi lärt oss av varandra och skapat tillsammans. Projektet har tagit fasta på den konstnärliga och aktivistiska kompetens som fanns representerad i vår stora referensgrupp och den sakkunskap och engagemang som finns bland de miljöorganisationer som slutit upp kring projektet.

Välkommen till ett seminarium där vi reflekterar över de erfarenheter vi gjort i projektet, men också blickar framåt. Hur fördjupar vi relationen till Vättern och varandra och vad kan dessa relationer leda till?
Moderator: Thomas Laurien, lektor i design, HDK/Valand.
Medverkande: Katarina Vallbo, Konstkollektivet Ugglan, Pella Thiel (Naturens Rättigheter), Aktion Rädda Vättern, Anders Berthling (Naturskyddsföreningen), Carina Gustafsson (Urbergsgruppen Grenna Norra Kärr), Camilla Linusson (Hästholmens Bygdegård).

PROGRAM
12.00-13.00: Drop-in lunch. Österängens Konsthall bjuder på vegansk lunchmacka.
13.00: Konsten talar
Katarina Vallbo och Konstkollektivet Ugglan presenterar de två offentliga gestaltningar som skapats inom ramen för ”Rätten till Vättern
Efterföljande samtal med Pella Thiel Naturens Rättigheter

14.15: Fika
14.30: Älskarna talar
Hästholmens bygdegård, Naturskyddsföreningen, Aktion Rädda Vättern och Urbergsgruppen Grenna Norra Kärr berättar om sina relationer till Vättern.

Medverkande:Anders Berthling, Naturskyddsföreningen, ARV, Carina Gustafsson, Urbergsbergsgruppen Gränna Norra Kärr, Camilla Linusson, Hästholmens Bygdegård.
15.00: Framtiden talar
Tillsammans talar vi om framtiden – och framtiden talar till oss. Hur kan våra relationer till Vättern och varandra skapa en bättre framtid för Vättern och oss själva? Hur jobbar vi framåt?

PRAKTISK INFORMATION
Datum: 8 december
Tid: 12.00-16.00. Seminariet inleds med drop in-lunch 12.00-13.00

Anmälan: Anmäl dig till seminariet här nedan senast den 6 december.
Vi bjuder på vegansk lunchmacka och fika. Meddela oss på info@osternangenskonsthall.se om du har några allergier.
Har du frågor? Kontakta Johanna Linder på epost johanna.linder@osterangenskonsthall.se
Med stöd av Kulturrådet

Visa alla